Luomukosmetiikkaa vai luonnonkosmetiikkaa

Kosmetiikasta puhuttaessa sanoja luonnollinen ja luomu saatetaan joskus käyttää merkitsemään samaa asiaa, mikä voi aiheuttaa sekaannuksia. Oikeasti nämä sanat tarkoittavat hieman eri asioita. Mitä eroa sitten on luomu- ja luonnonkosmetiikalla? Vastaus piilee siinä, miten tuotteiden ainesosat on tuotettu. Kaikki luonnonkosmetiikka ei ole samalla myös luomukosmetiikkaa.

Mitä on luomuviljely?

Luomuviljely on maatalousjärjestelmä, jossa käytetään ekologista tuholaistorjuntaa ja biologisia lannoitteita, jotka johdetaan suurimmaksi osaksi eläin- ja kasviperäisestä jätteestä. Nykyaikainen luomuviljely kehitettiin vaihtoehdoksi perinteiselle maanviljelylle, kun alettiin kiinnittämään huomiota ympäristölle aiheutuvalle vahingolle, jota perinteisessä maataloudessa käytettävät kemialliset torjunta-aineet ja synteettiset lannoitteet saattavat aiheuttaa.

Luomuviljelyllä on monia ekologisia hyötyjä. Ekologisuudella ja ekologisella tarkoitetaan ihmisen ja ympäristön keskinäisiä suhteita sekä jotain, joka kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa ja/tai resursseja.

Perinteiseen maatalouteen verrattuna luomuviljely

 • vähentää maaperän eroosiota
 • nitraattien huuhtoutumista pohja- ja pintavesiin
 • kierrättää eläinperäistä jätettä
 • käyttää vähemmän torjunta-aineita.

Miltä luomuviljely sitten näyttää käytännössä?

 • vähemmän torjunta-aineita
 • ei keinotekoisia lannoitteita
 • ei geneettistä muokkausta
 • ei keinotekoisia väri- ja säilöntäaineita (esimerkiksi ruokatuotteissa)

Mitä eroa on luomulla ja luonnollisella?

Luomu on suojeltu ja lailla säädelty termi toisin kuin sana luonnollinen. Jotta esimerkiksi ruoka- ja juomatuotteet voivat saada luomumerkinnän, on vähintään 95 prosenttia niiden raaka-ainesta tultava luonnonmukaisesti tuotetuista kasveista tai eläimistä. Näiden raaka-aineiden tulee olla riippumattoman sertifiointitahon hyväksymiä.

Terminä luomu viittaa siis siihen, miten tuote ja sen ainesosat on viljelty. Luomulaatuinen kosmetiikkatuote sisältää ainesosia, jotka on kasvatettu luomumaatiloilla. Luomukosmetiikaksi määritteleminen edellyttää, että tuotteen täytyy sisältää tietty määrä ainesosia, jotka on tuotettu luomuviljelyn avulla.

Terminä luonnollinen viittaa siihen mitä tuote sisältää. Luonnolliset tuotteet tulevat luonnollisista raaka-aineista, kuten kasveista, mineraaleista ja kukista toisin kuin synteettiset (ihmisen tekemät) raaka-aineet. Kaikki luonnonkosmetiikan tuotteet eivät kuitenkaan välttämättä ole sertifioituja, vaikka ne täyttäisivät sertifioinnin vaatimukset täysin. Esimerkiksi pienelle valmistajalle sertifikaatin hankkiminen voi olla kallis prosessi.

Mitä eroa on luomukosmetiikalla ja luonnonkosmetiikalla?

Luomukosmetiikaksi voi kutsua vain sellaisia kokonaisia kasviraaka-aineita, jotka on viljelty luonnonmukaisesti ja joita ei ole käsitelty tai jatkojalostettu toiseksi aineeksi laboratorio-olosuhteissa. Esimerkkejä tällaisista luomuraaka-aineista ovat kasviöljyt, karitevoi ja eteeriset öljyt. Luonnonkosmetiikassa luomukosmetiikkatermiä voidaan käyttää sellaisten tuotteiden kohdalla, joiden luomupitoisuus on yli 95 prosenttia.

Luonnonkosmetiikassa puolestaan on sallittua käsitellä ja jatkojalostaa kasviraaka-aineita laboratorio-olosuhteissa. Tällöin nämä raaka-aineet muuttuvat toisiksi aineiksi. Esimerkiksi joissakin tuotteissa tarvittavat emulgaattorit ja pintajänniteaineet voidaan valmistaa laboratoriossa muun muassa kookosöljystä ja erilaisista sokereista. Emulgaattorin lähteenä toimivat alkuperäiseltä lähteeltään luonnolliset raaka-aineet, mutta koska nämä aineet muuttuvat prosessin aikana kemiallisesti toiseksi aineeksi, ei lopputuotetta voi enää kutsua luomukosmetiikaksi.

Luonnonkosmetiikalla tarkoitetaan kosmetiikkaa, jonka valmistuksessa käytetään vain luonnosta saatavia raaka-aineita. Tällaisiin tuotteisiin ei lisätä missään valmistuksen vaiheessa synteettisiä raaka-aineita. Luomukosmetiikasta poiketen luonnonkosmetiikassa saa käyttää luonnosta alun perin saatuja raaka-aineita, jotka prosessoidaan kemiallisesti laboratoriossa toiseksi aineeksi. Käytettyjen raaka-aineiden luomupitoisuuden määrä vaihtelee luonnonkosmetiikassa, sillä sitä säätelevät monet erilaiset sertifiointitahot. Riippuu täysin sertifikaatista, kuinka paljon luomuraaka-aineita vaaditaan käytettäväksi luonnonkosmetiikassa. Luonnonkosmetiikassa voidaan siis käyttää melko alhaisiakin luomuraaka-aineprosentteja.

Luomukosmetiikan sertifiointi

Luomu-termin käyttöä ei ole säännöstelty kauneus- ja hyvinvointituotteiden kohdalla toisin kuin ravitsemusteollisuudessa. Ellei tuotetta ole sertifioitu, ei voida taata, että tuote todella sisältää luonnonmukaisesti tuotettuja ainesosia. Paras tapa varmistua siitä, että tuote on oikeasti luonnonmukainen, on etsiä riippumattoman sertifiointitahon symbolia. Sama koskee myös luonnonkosmetiikkaa. Myöskään luonnonkosmetiikka ei ole suojattu käsite, ja varmin tapa varmistaa, että tuote todella on luonnonkosmetiikkaa on tarkistaa, että valmistajalla on luotettava luonnonkosmetiikan sertifikaatti.

Sertifiointitahoja ovat esimerkiksi Soil Association, BDIH, Cosmebio, Ecocert ja ICEA. Jos tuotteessa on jonkin edellä mainitun tahon logo, jonka alapuolella on lisäksi vielä COSMOS ORGANIC -merkintä, voit olla varma, että jokainen tuotteen valmistusvaihe on tarkistettu riippumattomien asiantuntijoiden toimesta. Tällöin tuote on varmasti sertifioitua luomukosmetiikkaa. Lue lisää luomu- ja luonnonkosmetiikan sertifioinnista.

Luomusertifiointi edellyttää tiukkojen standardien täyttämistä

Yritysten täytyy sertifikaatin saadakseen kohdata tiukat standardit, jotka takaavat sen, että luomulaatuisia raaka-aineita käytetään aina, kun mahdollista. Läpäistyään sertifiointiprosessin yritys saa merkinnän hyväksynnästä. Tämän jälkeen yritys saa käyttää tuotteissaan ja brändäyksessään luomulaatuisuuteen viittaavaa symbolia.

Kun ostat luonnonmukaisesti tuotetun kosmetiikkatuotteen, jolla on sertifikaatti, voit olla varma, että tuote ei sisällä:

 • geneettisesti muokattuja ainesosia
 • kiistanalaisia kemikaaleja
 • parabeeneja ja ftalaatteja
 • synteettisiä värejä, väriaineita tai hajusteita
 • nanopartikkeleita.

Tällöin voit olla myös varma, että tuotteessa on käytetty sertifioituja ja kestävästi tuotettuja palmuöljyn ainesosia sekä kierrätettävää tai kierrätettyä pakkausta aina, kun mahdollista, eikä tuotteen valmistamiseen ole käytetty eläinkokeita. On hyvä kuitenkin ottaa huomioon, että tuotteessa olevien luomuainesosien vaadittu määrä vaihtelee ja riippuu kyseessä olevasta sertifiointitahosta.

Esimerkiksi Cosmos Organic -sertifikaattikriteerit luomuainesosille ovat seuraavat:

 • Tuotteen maataloudesta peräisin olevista ainesosista täytyy olla ainakin 95 % luomutuotantoa.
 • Tuotteen ainesosista täytyy olla vähintään 20 % luomutuotantoa (huuhdeltavan tuotteen ainesosista täytyy olla vähintään 10 % luomutuotantoa).
 • Nanomateriaalit, geenimanipuloidut ainesosat ja säteilytys ovat kiellettyjä.
 • Palmuöljyn täytyy olla luomutuotantoa tai CSPO-sertifioitua.
 • Pakkausmateriaalin kankaan (esimerkiksi kangasmaskit tai kosmeettiset puhdistuspyyhkeet) täytyy olla 100 % luomutuotantoa.
 • Pakkaustoimintojen suorat ja epäsuorat ympäristövaikutukset tulee minimoida. (Pakkaamiseen käytetyn materiaalin määrä täytyy minimoida, uudelleen käytetyn tai kierrätettävän pakkausmateriaalin käytön täytyy olla niin suurta kuin mahdollista ja sellaista pakkausmateriaalia, joka koostuu kierrätetystä materiaalista täytyy käyttää aina, kun mahdollista.)
 • Yrityksen on laadittava ympäristönhoitosuunnitelma.

Miksi vesi ei ole luomua?

Vesi ja mineraalit eivät voi olla luomulaatuisia vaikka ne ovatkin luonnollisia raaka-aineita. Vettä ei voida pitää luomuna, sillä sitä ei voi viljellä. Sama pätee myös mineraaleihin, kuten saveen, sillä se saadaan suoraan maasta eikä viljelyn kautta. Tällaisia raaka-aineita ovat myös suola ja erilaiset villeinä kasvaneet yrtit ja kukat. Luomusertifiointia ei siis voi tehdä luonnonkosmetiikassa yleisesti käytetyille, luonnollisille ja sellaisille luonnosta saataville raaka-aineille, joita ei voi viljellä.

Luomukosmetiikan tuotteessa voidaan esittää kaksi prosenttilukua ainesosien yhteydessä. Jos ensimmäinen prosenttiluku tuotteessa on esimerkiksi 95 %, se tarkoittaa, että tuotteen ainesosista 95 % on luomulaatuisia kasveja. Toinen prosenttiluku puolestaan voi olla minimissään 20 % tai 10 % poispestävissä tuotteissa, joita ovat esimerkiksi paljon vettä sisältävät suihkugeelit tai tuotteet, joissa on korkea määrä mineraaleja. Tämä toinen prosenttiluku tarkoittaa luomuainesosien määrän suhteessa tuotteen kokonaisuuteen.

Vesi laimentaa luomuainesosien suhdetta tuotteen kokonaismäärässä. Esimerkiksi hierontaöljy, joka ei sisällä ollenkaan vettä voi olla jopa 100 % luomulaatuinen. Eri sertifiointitahot laskevat luomupitoisuudet hieman eri tavalla. Vesi voidaan joissakin sertifioinneissa laskea mukaan tuotteen luomupitoisuuteen, kun taas joissain sitä ei lasketa.

Luomupitoisuus itse tuotteen kokonaismäärästä on isompi, jos vesi lasketaan mukaan. Jos vettä taas ei lasketa mukaan, on tuotteen luomupitoisuus korkeampi. Korkean vesipitoisuuden tai luonnosta saatavien mineraalien takia tuotteita, kuten kasvovesiä, kylpysuolaa ja kasvonaamioita, jotka sisältävät savea, ei voida sertifioida luomulaatuisiksi, mutta ne voivat olla sertifioitua luonnonkosmetiikkaa.

Haluaisitko 10 % alennuksen ensimmäiseen tilaukseesi?

Tilaa uutiskirjeemme.

Saat sähköpostiisi parhaimmat edut, upeimmat uutuudet ja kauneusinspiraatiota. Voit perua tilauksen milloin haluat.

Olet poistamassa lahjatuotetta ostoskoristasi. Jos jatkat, se poistetaan pysyvästi.